یکی از سوالات متداول هنگام خرید کاغذ دیواری، محاسبه تعداد رول مورد نیاز است. در اغلب موارد به نظر می آید فروشندگان کاغذ دیواری در محاسبه میزان کاغذ مورد نیاز، محاسبات پیچیده ای انجام می دهند، اما شما می توانید به راحتی با انجام چند اندازه گیری و محاسبه ساده، تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز خود را حساب کنید.

۱. در ابتدا ارتفاع دیوار را اندازه گیری کنید. (ارتفاع هر دیوار به طور معمول ۲.۷ تا ۳ متر است). توجه داشته باشید که قرنیزها و سقف کاذب در اندازه گیری حساب نمی شود.

۲. عرض دیوارهای مورد نظر را اندازه گیری کنید و اندازه ها را با هم جمع کنید. دیوارهایی که در و پنجره دارند، متراژ در و پنجره از محاسبات کم می شود.

۳. حالا شما طول و ارتفاع یک مستطیل بزرگ را دارید که می خواهید با کاغذ دیواری آن را پوشش دهید.
۴. هر رول کاغذ دیواری عرض و طول خاصی دارد، اندازه هر رول کاغذ دیواری با توجه به مشخصات پشت کاغذ مورد بررسی قرار گیرد.

اندازه رول های معمول در بازار:

عرض ۵۳ سانتیمتر در طول ۱۰ متر

عرض ۷۰ سانتیمتر در طول ۸.۵ متر

عرض ۹۰ سانتیمتر در طول ۱۲.۵ متر

عرض ۱۰۶ سانتیمتر در طول ۱۰ متر

عرض ۶۴ سانتیمتر در طول ۱۰ متر

عرض ۷۰ سانتیمتر در طول ۱۰ متر

عرض ۹۰ سانتیمتر در طول ۱۲.۵ متر

عرض ۱۰۶ سانتیمتر در طول ۱۵.۵ متر

در نصب کاغذ دیواری همیشه سعی می شود که از کاغذ یک تکه استفاده شود که هم زیباتر به نظر می رسد و هم احتمال کنده شدن آن کمتر می باشد یعنی از بالای دیوار تا پایین آن باید از یک طاقه استفاده نمود.

۵. با توجه به اینکه عرض هر رول چقدر است، طول آن مستطیل را به عرض رول تقسیم می کنیم. با این کار اصطلاحا تعداد قواره مصرفی را بدست می آوریم، یعنی می فهمیم در طول دیوار چند ردیف کاغذ جا می گیرد.
۶. حال باید محاسبه کنیم هر رول، چند قواره را پر می کند. طول رول را بر ارتفاع اتاق تقسیم می کنیم و عدد حاصل را رو به پایین گرد می کنیم. با تقسیم تعداد قواره های کل به تعداد قواره های یک رول، تعداد رول به دست خواهد آمد. عدد حاصل را رو به بالا گرد کنید.

اگر طول دیوار شما ۷.۵ متر باشد، شما احتیاج به ۵ رول کاغذ دیواری به عرض ۵۳ سانتیمتر دارید و برای کاغذ دیواری به عرض ۷۰ سانتیمتر، ۴ رول لازم خواهد بود که ۱ طاقه اضافه خواهد آمد.

نگران میزان اضافه رول نباشید. در بسیاری موارد میزان کاغذ اضافه برای بعضی حاشیه ها یا ایجاد تطابق بین رولهای کاغذ دیواری به کار می رود. در هر صورت مقدار کاغذ دیواری اضافه را نگهداری کنید تا در صورت خرابی یا پارگی کاغذ، در آینده استفاده شود.

در شکل زیر، ارتفاع اتاق ۲.۸۵ متر و مجموع طول دیوارها ۱۳.۹ متر است. شما کاغذ دیواری با عرض ۵۳ سانتیمتر و طول ۱۰ متر را انتخاب کرده اید. تعداد قواره های مورد نیاز شما برابر است با ۱۳.۹ بر ۰.۵۳ که برابر ۲۶.۳ است. این عدد را رو به بالا گرد می کنیم؛ معادل ۲۷ قواره برای کل اتاق.

حال تعداد قواره ها در یک رول را محاسبه می کنیم، برابر است با حاصل تقیسم ۱۰ بر ۲.۸۵ که می شود ۳.۵. این عدد را رو به پایین گرد می کنیم و معادل ۳ قواره برای هر رول در نظر می گیریم. از حاصل تقسیم تعداد قواره های کل (۲۷ قواره) بر قواره یک رول (۳ قواره)، تعداد رول حاصل می شود که در اینجا برابر ۹ رول خواهد بود.